polep automobilov, výkladov, tabúľ...
tlač bannerov, samolepiek, plagátov...


veľkoplošná tlač:

digitálna veľkoplošná, fotorealistická tlač vhodná do interiéru aj exteriéru
ochrana proti vyblednutiu uv lakom/ laminom
banner, plagát, okenná grafika, podlahová grafika
mesh, plátno, roll up systém, papier …

rezaná grafika:

rezanie textov a jednoduchšej grafiky zo samolepiacej fólie